استودیو توسعه محصول تافردا

در استودیو توسعه محصول تافردا به مدیران محصول استارتاپی و یا صاحبان دارای ایده و یا حتی علاقمندان به یادگیری طراحی محصول دیجیتال، خدمات طراحی و توسعه فنی ارائه می‌شود که محصول‌شان را در حد نسخه MVP توسعه دهند.

استودیو توسعه محصول تافردا با آموزش و کوچ‌های متخصص مرتبط با استارتاپ و همچنین تیم فنی استودیو، به شما و تیمتان کمک می‌کند تا به راحتی مسیر طراحی درست محصول خود و همچنین توسعه فنی آن محصول را طی کنید.

نقشه راه پروسه شتابدهی و توسعه محصول

مشتریان و جامعه هدف

تعریف پرسونا و نقشه همدلی

تعریف مشکل

اسکریپت مصاحبه و نتایج آن
بوم چشم انداز

تعریف راه حل

بنچمارکینگ و ترازیابی میان راهکارهای موجود
بررسی، الگوبرداری و انتخاب امکانات متمایزکننده

طراحی اولیه محصول قابل اجرا

اپیک ها و استوریهای کاربر
طراحی User Flow
طراحی Wire Frames

بک لاگ گرومینگ محصول

جلسات با تیم فنی و همراه شدن تیم فنی با تیم طراحی و صاحبان ایده

قیمت گذاری جهت توسعه محصول و سرمایه‌گذاری

توسعه فنی محصول دیجیتال

مشخص شدن تکنولوژی
انتخاب تیم فنی
مشخص شدن اسپرینت‌ها
توسعه و تست

درخواست طراحی و توسعه محصول دیجیتال